We’ve updated our Terms of Use to reflect our new entity name and address. You can review the changes here.
We’ve updated our Terms of Use. You can review the changes here.

P​a​s​t​ ​L​i​f​e​ ​R​e​g​r​e​s​s​i​o​n

from The One I Wanted To Be by Sharpless

/
 • Digital Track
  Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    $1 USD  or more

  You own this

   

 • The One I Wanted To Be Cassette
  Cassette + Digital Album

  Our album on cassette tape! Blue tapes with pink writing. Includes trading cards with all the different album covers so you can change the cover of the case whenever you'd like. Also includes a download code slip. BUT, when you buy the tape, you automatically get a digital download of the album. SO, you can have lots of copies of our album, or you can share the code with a friend! <3

  Includes unlimited streaming of The One I Wanted To Be via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

about

(҉̻̩͍̙ͅ ̯̻̭̜̀+͖̭͓͓͡ͅ ̹̙<̻̫ ͍̼̭͉͍͎)̻̦͖͚̦͖

lyrics

c̸ontroll̀ed͟ ͞re͏gŗèśsion̴
i̴’̷v̶e been u͘si̛nǵ i̕t͞ ́shyl͞y
t͝o̴ find̢ ̕a͏ńce͞şt̀o͝r̷s
le͟ft ͝ov̨e͜r in̷ ̷m͠y ͝b͜o͟d̷y
w̢ḩèǹ ̶t̨h͠e ͟tr̀u̸th ̶ŗem̕ai̧ns҉
i ̶will͡ ̵we̷lco͡m̀e them b̕l͟i̷ndly̵
i̡nh̢ęr̨ited m̕y ̀mo̵u͘t̶h̨
͠f͝r͢óm͞ ́so̕m̸eơne͟ i̷n̡siḑe ́of̧ me

͞i hàv̀é ͏been ̨h͜ere̵ ̶cŗýi͢n̴g
̛pry͞ing ̡earflow
c̶a̶n ͠y̨ou ͠seè my ̀t͡ear͟s
͝t̛h͞a͏t ҉s͠p͡roút͘ ̸f̡r͞om ̛fea͘r̕f͢u̵l
̛ro͟ots̵ that g̶r͠e̶w f͜ŕom ́s͞e҉eds͢
͡i ̨swa̕lĺowe̛ḑ
̡10͡,̨0҉0́0̀ y̢e̸ars̴ ̧a͞gó

̨well͠ i ͡have been ͟h̕e͏r̀e̵ ̡s͟itt͠in̵g
vo̴wi͞ng͠ d̢r͟in̡ki̶n̨g
͘p̧l̡eąs̢e ̧gi͜ve m҉e ̴m̡y ͏ṕa̸r̵e̶n͞t̵s͠
w͠ay̡ of̨ t̶h͜i͘nk͢i̴n̷g
ra͝i̕se a͞ ̀ch͏i͡ld́ ͝t͢h͡a͝t̷’s͏ pur͝e̕
ǫf ͝ge̢nde͢r d̷įvįs҉i҉o̢n
͠y̧es̴ ͢i̢ k͘ņo̷w

͘s̢up͟r͜essed ͞ŕe̕grȩss͡io̶ń
̷i̵ţ ̸h͡as s͡pir͡a̡led i͜ns͠ide ̛óf̢ ̶me
̀to ͘lo͠ve is͢ t͠o ͜l̀o̸s̴e
e͜ver̵y ͠p͡art̨ ̀o̢f ̵m͝e
̀th̸e̕y̴ ͟n͢eve̷r̢ sęe
҉the òrg͡a̵n ̶tha̷t҉ f̡i͠t͞s̨
i̴n ̀e̢ve̴ry peŗso͏n ͏th̴a͡t’s
̴ma̛r͢ri̛ed me
͏inh̴eríted ide̸a̧s fr̴o͝m a ̷hi͠g̴he̢r҉
bo͝dý
̴
͘y̧o͠u͠r͜ nam͟e h̨a̛s bee҉ń ͠e͟r͘ase̴d́
f̛r͢o̶m̴ ͡all͢ ͢y͝ou̶r̕ h͞o͟mȩwork͡
̸yo̡ú h̢a͢v̶e ̶be͝en͝ ̴tor͏n ̡out͠ ̵o͡f
̴countl͝es҉s͡ ̢pict͘u̡ŗés̵
҉w̷or̴d͡s ͘have̢ d̢i̵ssapea̸re͏d ̶f̨rom
͡alļ ̕y͜ouŗ ҉sc̵ŗi̵pt̛ur͏e͠s̨

l̸ife i̕s no̧t͡ a͝ ͝s҉i͞n͜gl͟e͝
fr͏i̧end҉ w͠o͝rt͢h ̶kn͜owin̷g͜
̶li̧fe i̶s ̀n͞ot witho͝u҉t a͟
̡c̶om̛e͝ and̴ ̸go͠in̕g̴
̴th͟ȩy͘ ͡wi̡ll ̀neve͟r̵ ̀h̵éar͡
҉wha̧t͝ ̧y̧ou͏’̡v͡e͟ bee͜n̕
s͞h͜owi̡n̸g͘ ͞t̴ó th͢e͏ wo̴r͠ld́

Y̨͞O̧͝U̵̴̕ W̢͝I͝LL̶͡͝ ̧̕N̵̕EV͡E҉R̢͡ B͘E
̕͏͞U͠N҉̶̧I̢͟͝Q̸͝UE͝ ̷̴O̧̕Ŕ̛͡ ̶̕F͏A̡͞͝M̕Ó̸͠US̡͟
͏Y̡O̧U ̢̢̀W͘͟I̛L̕͡͞L͢͜ ͏Ą̶͝L̵Ẃ̛͜A̶Y̨͘͟S͘͏ ̡B͝͞E
̡͡҉D̷ÈP̵̨҉R̵̷͘E̸S̵̀Ś̷E̶̕͠D͘ ̶͞A͝͏N̴͟D̶́͜ ̵̶͘F͘͘A̕ĆE̶̸̢L͝҉E̶̕SS̕

credits

from The One I Wanted To Be, released May 12, 2014

license

all rights reserved

tags

about

Sharpless New York

Brooklyn☆彡

contact / help

Contact Sharpless

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this track or account